Tabel cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE

Tabel cu rezultatele obţinute la proba INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE

a concursului pentru  ocuparea funcţiei vacante de șef birou (consilier juridic)  la Biroul Metodologie al  Direcției Medicale, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii

 

Nr.crt. Gradul, numele şi prenumele candidatului sau cod unic solicitat de candidat  

Nota

 

Observaţii
1.  

Comisar de poliţie

FRUNZĂ ANCUȚA

 

9,36

(nouă treizeci și șase)

 

Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7.00 (şapte), iar nota finală reprezintă nota obţinută la proba de concurs.

În termen de cel mult 24 de ore de la afişarea rezultatelor, candidatul poate depune în format electronic contestație cu privire la rezultatul obținut, la adresa de e-mail: dm@mai.gov.ro.

Comisia de soluționare a contestațiilor are obligația de a soluționa contestațiile în termen de 2 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere.

Lista cu rezultatele finale se va comunica prin postarea unui anunț pe pagina de internet www.mai.gov.ro, precum și la avizierul unității.

Data: 20 ianuarie 2022

Afișat la avizierul Direcției Medicale, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5, Municipiul București, azi – 20 ianuarie 2022, ora 12.15.


Alte articole:
Sari la conținut