Anunț privind modificarea datei de susținere a interviului structurat pe subiecte profesionale

A N U N Ţ nr.  927318 din 10.01.2022

Interviul structurat pe subiecte profesionale stabilit prin anunțul nr. 930956 din 13.12.2021, referitor la concursul organizat în vederea încadrării prin recrutare din sursă internă, din rândul ofiţerilor de poliție din unitățile Ministerului Afacerilor Interne, absolvenți de studii superioare care îndeplinesc condiţiile legale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale M.A.I. și Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 23/2015 privind activitatea de psihologie în M.A.I., toate cu modificările și completările ulterioare, pentru funcția de șef birou (consilier juridic) la Biroul Metodologie al Direcției Medicale, prevăzută la poziția 4 din statul de organizare al unității, se va desfășura la sediul Direcției Medicale, din municipiul Bucureşti, str. Mihai-Vodă nr. 17, etaj VI, sector 5, în data de 20.01.2022, ora 11:00, după următorul grafic:

 

– Instructajul candidaților: începând cu ora 11:15;

– Desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: începând cu ora 11:30;

– Afișarea grilei de apreciere: la finalizarea interviului desfășurat de ultimul candidat;

– Afișarea rezultatelor: după ora 14:00 (orele stabilite sunt estimative, acestea putând suferi modificări în raport de numărul candidaților);

– Perioada limită de depunere a eventualelor contestații (în termen de 24 ore de la afișare (21.01.2022);

– Afișarea rezultatelor analizei eventualelor contestații (26.01. – 27.01.2022);

– Afișarea tabelului cu rezultatele finale ale concursului (21.01. – 27.01.2022), în raport de existența/inexistența unor eventuale contestații.


Alte articole:
Sari la conținut