Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE

Tabel cu rezultatele finale obţinute la proba INTERVIU STRUCTURAT PE SUBIECTE PROFESIONALE

a concursului pentru  ocuparea funcţiei vacante de șef birou (consilier juridic)  la Biroul Metodologie al  Direcției Medicale, prevăzută la poziţia 4 din statul de organizare al unităţii

Întrucât nu a fost înregistrată nicio contestație în termenul legal , rezultatele finale ale concursului sunt:

Nr.crt. Gradul, numele şi prenumele candidatului sau cod unic solicitat de candidat  

Nota finală

 

Observaţii
1.  

Comisar de poliţie

FRUNZĂ ANCUȚA

 

9,36

(nouă treizeci și șase)

ADMIS

Nota de promovare a probei de concurs este minimum 7.00 (şapte), iar nota finală reprezintă nota obţinută la proba de concurs.

Data: 21 ianuarie 2022

 


Alte articole:
Sari la conținut