Despre noi

Direcţia Medicală este unitatea centrală a Ministerului Afacerilor Interne care asigură organizarea, coordonarea, îndrumarea şi controlul întregii activităţi medico-sanitare umane şi veterinare în toate unitatile M.A.I. în scopul asigurării sănătăţii, menţinerii capacităţii de efort a efectivelor, creşterii calităţii serviciilor medicale şi de recuperare medicală a personalului M.A.I.. În exercitarea atributiilor sale specifice, Direcţia Medicală aplică strategia şi politica sanitara a Guvernului în domeniul asigurării sanătăţii întregului personal asistat şi al continuării procesului de reforma şi modernizare al reţelei sanitare proprii.

 • aplică strategia Guvernului României, a M.A.I. şi a Ministerului Sănătătii în domeniul asigurarii sănătăţii personalului asistat, asigurând o concepţie şi o strategie unitară de sănătate;
 • asigură asistentă medicală de specialitate în toate unităţile M.A.I. prin reţeaua sanitară proprie, având ca principal scop consolidarea stării de sănătate a efectivelor, în vederea îndeplinirii misiunilor încredinţate;
 • organizează, coordonează şi controlează aplicarea programelor de măsuri stabilite;
 • elaborează, promovează, modifică şi completează acte normative cu caracter intern, privind activitatea sanitară din reţeaua M.A.I.;
 • evaluează anual sau ori de câte ori este nevoie, pe baza rapoartelor statistice medicale, starea de sănătate a efectivelor M.A.I., factorii de risc specifici care o influenţează şi stabileşte măsurile ce se impun pentru rezolvarea corespunzatoare a situaţiilor semnalate;
 • elaborează, monitorizează şi analizează implementarea unor programe de sănătate proprii menite să reducă morbiditatea, mortalitatea şi incapacitatea temporară de muncă a personalului, consecutive unor boli cu importanţă deosebită;
 • coordonează întreaga activitate de profil a comisiilor de expertiză de pe lânga Spitalul de Urgenţă al M.A.I. „Prof. Dr.Dimitrie Gerota” Bucureşti şi Spitalul Clinic de Urgenţă al M.A.I. „Avram Iancu” Oradea, avizează propunerile privind aptitudinea medicală şi încadrarea în grade de invaliditate făcute de către comisiile de expertiză medico-militara de pe lângă spitalele militare;
 • stabileşte de câte ori este necesar situaţia medicală a tuturor categoriilor de persoane supuse supraexpertizei, soluţionează contestaţiile făcute împotriva comisiilor de expertiză de către persoanele în cauză sau directorul Direcţiei Medicale;
 • propune măsuri de recuperare medicală a personalului M.A.I. în instituţiile de profil propriu şi/sau ale Ministerului Sănătăţii;
 • selectionează şi gestionează resursele umane proprii şi pregatirea continuă şi de specialitate a personalului;
 • supraveghează fenomenele epidemiologice din M.A.I. intervenind, dupa caz, în focarele de boli infecţioase semnalate;
 • coordonează, monitorizează, îndrumă acţiunile de inspecţie sanitară şi sanitară-veterinară în unităţile M.A.I. pentru prevenirea unor evenimente medicale negative;
 • avizează şi autorizează sanitar şi sanitar-veterinar toate obiectivele ministerului şi avizează retragerea autorizaţiei sanitare de funcţionare la obiectivele la care se constată încălcarea legislaţiei sanitare;
 • analizează şi soluţionează cererile, sesizările si rapoartele adresate diferitelor eşaloane cu problematică medico-sanitară;
 • aplică strategia Guvernului, a M.A.I. şi a Autorităţii Naţionale Sanitare-Veterinare şi pentru Controlul Alimentelor în domeniul legislaţiei sanitare-veterinare;
 • controlează şi verifică respectarea prevederilor legislaţiei sanitare-veterinare în vigoare în toate unităţile M.A.I., privind supravegherea, profilaxia şi combaterea bolilor la animale, de prevenire a transmiterii de boli de la animale la om şi de protecţie a mediului, cât şi a salubrităţii şi igienei produselor alimentare de origine animală;
 • elaborează strategia de dotare cu mijloace tehnice şi aparatura medicală modernă, care să asigure compatibilitatea cu structurile statelor membre ale Uniunii Europene;
 • colaborează cu Colegiile Medicilor, Farmaciştilor şi Medicilor Veterinari din România prin reprezentanţii săi în structurile centrale de conducere ale acestor organizaţii profesionale;
 • prin personalul care face parte din Consiliul de Administraţie al Casei Asigurarilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti, denumită în continuare C.A.S.A.O.P.S.N.A.J., promovează şi susţine interesele M.A.I. şi ale asistaţilor proprii;
 • în colaborare cu celelalte structuri ale M.A.I. cu atribuţii la mobilizare sau în situaţii deosebite, Direcţia Medicală ia măsuri pe linia asigurării medicale la mobilizare sau în situaţii deosebite, de achiziţionare, depozitare şi împrospătare, funcţie de fondurile bugetare alocate, a unui stoc cu aparatură, instrumentar, medicamente, produse biologice şi materiale consumabile de uz medical;
 • execută potrivit competenţelor activităţi de control, sprijin şi îndrumare la unităţile medicale subordonate potrivit planului propriu stabilit sau la ordinul conducerii ministerului, în colectiv cu alte structuri de specialitate, în unitătile nominalizate.
Sari la conținut