Anunt ocupare post vacant DM mutare in interesul serviciului

Vă aducem la cunoștință faptul că la nivelul unității există intenția de ocupare, prin mutare în interesul serviciului, a unui post vacant de agent principal, în cadrul Biroului Metodologie, poziția 10 din statul de organizare al Direcției Medicale.

Principalele atribuții ale postului sunt următoarele:

– sprijinirea activității consilierilor juridici și a personalului din cadrul biroului, efectuând toate activitățile specifice privind corespondența și evidența lucrărilor, precum și termenele de soluționare ale acestora;

– efectuarea activităților privind clasarea documentelor din cadrul biroului și arhivarea acestora conform nomenclatorului arhivistic;

– colaborarea cu lucrătorii din cadrul structurii de secretariat privind primirea și trimiterea lucrărilor specifice elaborate de lucrătorii biroului.

 

Pentru a putea fi propozabil în vederea mutării, personalul M.A.I. interesat trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

– pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat;

– vechime în muncă/din care în M.A.I.: minim 3 ani/0;

– să obțină autorizație de acces la informații clasificate/certificat de securitate nivel SECRET (se obține după numirea în funcție a titularului);

– să nu se afle sub incidența prevederilor legale prin care se stabilesc interdicții privind modificarea raporturilor de serviciu.

 

Aptitudini și abilități necesare:

– de planificare și organizare a muncii;

– spirit de inițiativă;

– să poată lucra în condiții de stres;

– spirit de inovare/imaginație, gândire flexibilă și deschisă la nou.

 

Compensări:

– condiții deosebite de muncă;

– spor pentru condiții de pericol deosebit;

– spor pentru condiții grele de muncă;

– concediu de odihnă suplimentar.

 

Având în vedere cele de mai sus, vă adresăm rugămintea de a disemina prezentul anunț în cadrul instituției dumneavoastră, precum și în cadrul structurilor subordonate, astfel încât personalul M.A.I. interesat să transmită un CV în format Europass, la adresa de e-mail juridic.dm@mai.gov.ro.

Ulterior primirii documentației, se va face o selecție a materialelor, urmând să fie invitate la un interviu de cunoaștere persoanele selectate. Rezultatul interviului va fi comunicat individual, iar persoana selecționată va întocmi un raport personal prin care își exprimă acordul cu privire la mutarea, în interesul serviciului, la Direcția Medicală – Biroul Metodologie, urmând să fie parcursă procedura referitoare la modificarea raporturilor de serviciu, conform normelor în vigoare.

Persoanele interesate pot obține informații suplimentare la telefon – interior M.A.I. 30509 / 30733.


Alte articole:
Sari la conținut