Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19)

 

În contextul evoluției infecției COVID-19 în România, vă informăm că, pe site-ul C.N.S.C.B.T., la data de 18.03.2022, a fost actualizată Metodologia de supraveghere a sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19).

Deși starea de alertă pe teritoriul României a încetat pe data de 08/03/2022, având în vedere faptul că SARS-CoV-2 va continua să circule și este posibilă apariția de noi variante ale virusului, este necesară continuarea supravegherii epidemiologice a Sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) într-o nouă abordare.

Precizăm că noutățile actualizării documentului sus-menționat sunt reprezentate de:

 • Modificarea obiectivelor supravegherii sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19), după cum urmează:
 • stabilirea caracteristicilor clinico-epidemiologice ale cazurilor de COVID-19 (caracteristici de persoană, loc și timp ale cazurilor, condiții fiziologice și medicale pre-existente, reinfecții, antecedente vaccinale);
 • estimarea severității COVID-19;
 • descrierea caracteristicilor genetice ale SARS-CoV-2 și estimarea impactului acestora asupra transmisibilității și severității;
 • Modificarea recomandărilor pentru testarea prin RT-PCR/NAAT și/sau test rapid antigenic pentru SARS-CoV-2; Astfel, se recomandă testarea doar:
 • Persoanelor simptomatice conform definiţiei de caz, prin metoda RT-PCR/NAAT sau test rapid antigenic.
 • Persoanelor simptomatice cu rezultat negativ la testul pentru antigenul SARS-CoV-2 efectuat în unități sanitare sau în alte unități avizate pentru testare, prin metoda RT-PCR/NAAT.
 • Completarea capitolului X Circuit informațional și feed-back informațional:
 • Nivelul periferic: furnizorii de servicii medicale, unități pentru persoane instituționalizate și unitățile închise (ex. penitenciare) din rețeaua Ministerului Sănătății sau a altor ministere:
 • raportează către direcția de sănătate publică de domiciliu sau către direcția de sănătate publică unde a avut loc infectarea, dacă aceasta diferă de cea de domiciliu, imediat, telefonic, decesele înregistrate la cazuri confirmate cu COVID-19;
 • în termen de maximum 24 de ore de la eliberarea certificatului constatator al decesului trimit documentul prin fax sau e-mail la DSP, conform Ordinului MS nr.1829/2020 cu modificările ulterioare; daca în urma primirii acestuia medicul din DSP constată că decesul raportat nu era deces COVID-19, DSP anunță imediat, telefonic, INSP-CNSCBT;
 • recoltează și testează / trimit probele biologice de la cazurile suspecte la laborator pentru RT-PCR, însoțite de formularul de însoțire probe din Anexa 2, document obligatoriu;
 • gestionează cazul suspect/confirmat în concordanță cu prevederile Ordinului MS nr.1513 /2020 cu modificările ulterioare;
 • Unitățile care efectuează și teste rapide antigenice (spitale, cabinete medicale, centre rezidențiale, SAJ/SABIF, unități închise (de exemplu, penitenciare), farmacii raportează la direcția de sănătate publică în teritoriul căreia funcționează toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin, în ziua testării, respectiv Anexa 3 din prezenta metodologie.
 • Nivelul periferic: laboratoare care efectuează investigații pentru COVID-19:
 • raportarea rezultatelor RT-PCR specific de variantă și ale secvențierii în platforma informatica națională dedicată, în ziua finalizării, în vederea consolidării măsurilor care se impun față de cazuri și contacți.

Primele rezultate pozitive pentru o variantă nou intrată în circulație se comunică imediat, telefonic, la CNSCBT.

De asemenea, este necesara încărcarea rezultatelor secvențierii în platforma GISAID, de către fiecare laborator care realizează acest tip de investigație, în maximum 24 de ore de la validarea rezultatului.

 • Nivelul periferic: medici de familie, orice alte unități sanitare, de stat sau private, din rețeaua Ministerului Sănătății sau a altor ministere
 • testează cazul suspect;
 • recomanda izolarea cazului suspect si purtarea măștii;
 • gestionează cazul suspect/confirmat în concordanță cu prevederile Ordinului MS nr.1513/2020 cu modificările ulterioare;
 • raportează imediat, telefonic, la DSP, decesele înregistrate la cazuri suspecte/confirmate cu COVID-19;
 • încarcă rezultatele în platforma informatică națională dedicată sau raportează la direcția de sănătate publică în teritoriul căreia funcționează toate datele din formularul prevăzut în anexa nr. 4, care face parte integrantă din prezentul ordin, în ziua testării, respectiv Anexa 3 din prezenta metodologie, în situația în care acestea nu pot fi încărcate.
 • Modificarea măsurilor de control, astfel:
 • Atitudinea fata de cazul confirmat:
 • Un caz este considerat infecțios cu 2 zile înaintea debutului si încă 7 zile după debut.
 • Sunt recomandate următoarele:
 • izolarea cazului pe toata durata perioadei infecțioase;
 • aplicarea precauțiunilor de transmitere prin picături, prin contact și, după caz, aerogenă, precum și a celor universale, pe tot parcursul internării;
 • instruirea personalului care acorda îngrijire cazului suspect / confirmat de către medicul epidemiolog de spital si la fiecare schimbare a turei, de către coordonatorul echipei precedente;
 • cohortarea cazurilor suspecte și a personalului care le ingrijește;
 • Atitudinea fata de contacții direcți:
 • Medicul de familie recomandă contactului autodeclararea în cazul debutului unor eventuale simptome in perioada de 7 zile de la ultima expunere la cazul confirmat.
 • Atitudinea în focarele cu minimum 3 cazuri:

Declansarea investigației epidemiologice de către DSP se va face imediat după raportarea focarului la DSP / după identificarea focarului de către DSP.

Informațiile initiale despre focar, cuprinse în macheta dedicata, furnizată de INSP-CNSCBT, vor fi comunicate către INSP-CRSP în ziua depistării de către DSP. Ulterior se va reveni cu actualizare la focar care va include numărul de cazuri și decese noi, numărul total de cazuri și decese, etiologie, noi măsuri instituite.

Depistarea unui focar necesită investigație epidemiologică aprofundată efectuată de DSP, eventual cu asistență tehnică din partea CRSP. Daca intinderea geografica a focarului depașește 2 județe din regiuni diferite, CNSCBT va acorda asistență tehnică în desfașurarea investigației epidemiologice.

Vor fi identificați contacții și se va recomanda prezentarea la medic în cazul debutului unor eventuale simptome în perioada de 7 zile de la ultima expunere la cazul confirmat.

Se recomandă ca primele 5 cazuri supecte din focare care evoluează în unități sanitare sau centre rezidențiale să fie testate atât pentru COVID-19, cât și pentru gripă și alte etiologii, utilizând teste multiplex.

Sursa informațiilor: https://www.cnscbt.ro/ – 21.03.2022


Alte articole:
Sari la conținut