Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal și 3 posturi asistent medical_PC

Centrul Medical de Diagnostic și Tratament Ambulatoriu Ploiești, subordonat Direcției Medicale din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, organizează concurs, prin recrutarea candidaţilor din sursă externă, în condiţiile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, H.G. nr. 286/2011, H.G. nr. 355/2007, O.M.A.I. nr. 23/2015, O.M.A.I. nr. 291/2011toate cu modificările și completările ulterioare, și având în vedere Nota-raport nr. 1474538 din 02.03.2022 privind aprobarea demarării procedurii de ocupare prin concurs a unor posturi vacante,  pentru ocuparea a 5 posturi vacante de personal contractual (2 posturi de asistent medical principal și 3 posturi de asistent medical), pe durată nedeterminată, prevăzute la pozițiile 58, 84, 111/a, 133 și 134 din statul de organizare al unității.

Anunt concurs 2 posturi asistent medical principal și 3 posturi asistent medical_PC

Formulare concurs asistent medical principal_asistent medical_PC


Alte articole: